HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES
HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES

  1. 首頁
  2. 設計團隊

學歷/
中華大學建築與都市計畫學系 學士

經歷/
吳昌成建築師事務所 設計師
禾象聯合建築師事務所 設計師

作品/
住宅建築:板橋浮洲合宜住宅
          林口國宅暨2017世界大學運動會選手村
          新北市青年住宅
          盛瀚建設水交社段集合住宅
          好瀚建設理想段
          
旅館建築:屏東高樹鄉休閒渡假村 Gaoshu Resort

軍營建築:陸軍雙連坡營區

回頂部