HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES
HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES

  1. 首頁
  2. 設計團隊

學歷/

  • 台南高工 建築製圖科
  • 專科學校-建築工程科學力鑑定合格

經歷/

  • 楊明人建築師事務所     設計師
  • 港香蘭藥廠股份有限公司 設廠專員
  • 禾象聯合建築師事務所   設計師

資格/

  • 建築製圖 甲級技術士
  • 古蹟修復工程 工地主任

作品/

商業建築:

       台灣企銀大發分行
       勝田建設東安學生宿舍
       真金建設仁德學生宿舍

住宅建築:

       寶揮建設「八方白玉」住宅社區
       信誼建設 金城段住宅
       巨將隆 永康豪宅
       林惠珍 新營豪宅
       信富發建設 歸仁住宅社區
          

大樓建築:

       上逸建設 水悅灣集合住宅

回頂部